• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

... doufat v nejlepší, být připraven na nejhorší...

Koučink pomáhá klientovi hledat řešení současné situace

Individuální koučink

V drtivé většině ke mně přicházejí klienti, kteří vědí, které oblasti jejich života se chtějí věnovat. Mnohdy už vyzkoušeli mnoho metod, hledali cestu a řešení, ale samotným jim to nešlo. Tito klienti přesně vědí, kam chtějí v rámci koučování dojít, co jsou jejich cíle a jak vypadají.

Read More

Firemní koučování

V rámci diskrétního individuálního koučovacího sezení máte možnost ve všech spektrech podpořit své klíčové zaměstnance. Využijte chráněného prostoru pro supervizi současného manažerského stylu a větší efektivitu nejen sebe, ale i svého týmu.

Read More

HR konzultant – extérní

Ideální servis a pomoc pro malé firmy a podnikatele, kteří nemají prostor a chuť se věnovat procesu náboru nových zaměstnanců, či vedení personální agendy. Svým klientům zajišťuji veškeré personální poradenství.

Read More

Vítejte na webových stránkách www.katkakoskova.cz

Kouč osobního rozvoje?   Všude o nich slyším, ale vlastně vůbec netuším k čemu jsou dobří… Co to tedy je koučink? Koučink je metoda, která pracuje s potenciálem daného člověka, pomáhá mu dojít efektivněji ke stanoveným cílům, podporuje ho v práci s překážkami, vnímá jeho individualitu a z ní čerpá podmínky k dalším krokům. Koučovaní zaměřené na vlastní efektivitu a cíle je skvělým nástrojem pro práci s pracovním týmem i jednotlivci. Koučování probíhá formou rozhovoru, s jasnými pravidly. Koučovaný prochází několika sezeními, na kterých se zaměřuje na vytváření strategií a jednotlivým krokům vedoucím k cíli. Za nejefektivnější považujeme 3 a více koučovacích sezení. Standartní délka koučovacího sezení je 90 minut, s periodou 2-3 týdny.

Co koučování přináší:

•  Změnu úhlu pohledu na konkrétní situaci
•  Individuální řešení a přístup, vlastní sebeuvědomění
•  Rovnováhu v pracovní i osobní oblasti života
•  Efektivnější řešení konfliktních situací
•  Podporu pro rozhodnutí a přijímání změn
•  Univerzální nástroj pro rozvoj manažerských dovedností
•  Účinná řešení pro zlepšení komunikace na všech úrovních

Splňuji všechna doporučení pro tuto práci:

•  Jsem certifikovaná v rámci mezinárodní certifikace ICF
•  Mám praxi 5 a více let
•  Neustále se vzdělávám v nových trendech
•  Udržuji vysoký standart nabízených služeb
•  Dodržuji základní principy a pravidla
•  Mám vysokou míru integrity, jsem sebevědomá, jsou skvělým komunikátorem, jsem oddaná druhým, jsem nápaditá, znám svou agendu a umím s ní pracovat

Váš kouč

Katka Košková